(English below)

Drivkraften bakom Kristofferscenens cirkusresidens är att utveckla och stötta samtida cirkus med upphov i Sverige och att bidra till att tillgodose behovet för fler kreationsplatser tillägnade cirkus i Stockholm. Genom vårt reisdensprogram ökar vi möjligheterna för och arbetar mot bättre förhållande för skapande av samtida cirkus i Sverige.

Om du är professionell cirkusartist kan du klicka här för att läsa mer om cirkusresidens.

För ytterligare information om lokalerna och tekniska specifikationer hänvisar vi till aktuella utlysningar eller kontakta vår residenskoordinator: marina@kristofferscenen.se

Residensprogrammet  för cirkus på Kristofferscenen har 2020-2022 möjliggjorts tackvare stöd från Stockholms Stad, Kulturrådet och Region Stockholm i nära samarbete med Kristofferskolan och CirkusPerspektiv.

Lokaler/ Facilities

About the residency program
The circus residency program at Kristofferscenen is driven by the aim to develop and support contemporary circus creation emerging from Sweden and answers the need for more creation spaces dedicated to circus artists in Stockholm. Through our residency program we increase opportunities and work towards better conditions for the creation of contemporary circus arts in Sweden. 

If you are a professional circus artist and wishes to know more about our residency program click here

For specific information on the venue and tech plan,  please see the current open calls or contact our residency coordinator: marina@kristofferscenen.se

The residency programme 2020-2022 at Kristofferscenen has been made possible with the support of Stockholm City, Swedish Art Council, Stockholm Region and in close collaboration with Kristofferskolan, and CirkusPerspektiv.

https://www.kulturradet.se/en/

https://www.regionstockholm.se/

https://start.stockholm/

https://www.cirkusperspektiv.se/