(English below)

CirkusresidensVad vi kan erbjuda under en residensperiod

Kristofferscenen uppmuntrar cirkusartister att söka residens för alla stadier av er kreationsprocess; research, produktion, repetition, premiär eller turne.
Varje aktuell residensperiod utlys i våra sociala medier och på vår webbsida. Vissa av utlysningarna har specifik tematik/fokus medan andra är öppna i strävan att utveckla vårt residensprogram i enlighet med behoven hos den professionella cirkussektorn.

Klicka här för att se den senaste utlysningen.

Finansiering, samproduktion, turné och premiär
Det är specifika omständigheter för varje residensperiod, ni hittar aktuella förutsättningar i varje enskild utlysning.
Om ni önskar söka finansiering från 3:e part och är intresserade av att samproducera med Kristofferscenen, tveka inte att kontakta oss!

Vi arbetar aktivt med att utveckla samarbeten med viktiga aktörer i Sverige, Skandinavien och Europa för att stötta framtida residensperioder och föreställningstillfällen.

Lokaler och kreativt stöd

  • Kristofferscenens produktions- och konstnärliga team står till förfogande för feedback och om önskas kan artisterna få stöd och råd i produktionsfrågor och i det kreativa arbetet.
  • Tillgång till lokaler med olika förutsättningar som Kristofferscenen disponerar under residensperioderna. De ligger i Kristofferskolans huvudbyggnad på Marklandsbacken 11 i Bromma.

Vid behov kan parkering ordnas på området.

Residensprogrammet  för cirkus på Kristofferscenen har 2020-2022 möjliggjorts tackvare stöd från Stockholms Stad, Kulturrådet och Region Stockholm i nära samarbete med Kristofferskolan och CirkusPerspektiv.

Läs mer om lokalerna nedan:

EURYTMISAL / EURYTHMIC STUDIO
Yta: 10×10 m — Takhöjd: 8 m — Trägolv — Ingen tillgång till ljudsystem, ljus eller rigg —

Space: 10x10m — Ceiling height: 8m — Wooden floor– No rigging, stage light or PA-system —

Photo by: Thomas Grahndin

SCEN / STAGE
Yta: 10x12m (förscen ej inlkuderad) — Takhöjd: 10m — Trägolv — Tillgång till scenens ljudsystem och enklare ljusrigg — För specifika frågor om riggmöjligheter kontakta oss.

Space 10x12m — Ceiling height: 10m — Wooden floor —
Access to the stages´ sound system and basic lights setup — For specifics on possibilities of rigging please get in touch with us.

Photo by: Thomas Grahndin. Artist på bild Emma Hörnell

KÖK / KITCHEN
Alla residensartister har tillgång till grundläggande faciliteter och kök med matplats.

All artists in residence have access to basic facilities and a kitchen with dining area.

Photo by: Thomas Grahndin

Circus residency What we can offer during a residency period

We encourage circus artists to apply for residencies during all phases of your creation process, from research, production, to rehearsal, première or touring.

Each eligible residency period is advertised on our social media and website. Some of the calls have distinct thematics, other calls are left open as an effort to develop our residency program in alignment with the needs of the professional circus field.  

Click here to to find our last call.

Funding, co-production, touring, and premiere

Each specific call has specific conditions, please keep up to date on the details for each call. If you wish to apply for third party funding and want to research or co-produce with Kristofferscenen, please get in touch with us!  

We are actively working in developing partnerships with key actors in Sweden, Scandinavia, Europe and beyond  for supporting further residency periods and performing opportunities.

Spaces and Creation

  • Access to the spaces of Kristofferscenen at Kristofferskolan. The residency spaces are located in the main building on the premises at marklandsbacken 11, Bromma. 
  • The production and artistic team at Kristofferscenen can offer production advice and artistic feedback and counselling it the artists wishes.

If needed, parking can be provided on the premises.

Read more about the spaces above 

The residency programme 2020-2022 at Kristofferscenen has been made possible with the support of Stockholm City, Swedish Art Council, Stockholm Region and in close collaboration with Kristofferskolan, and CirkusPerspektiv.