Cirkus möter bildkonst

Utställningen och perfomancet ”Cirkus meets visual arts” kommer snart att presenteras på Gävle konstcentrum samt vid senare tillfälle på Kristofferscenen som en del av ”The circus workspace gallery program”.
Datum för Kristoffescenen kommer att presenteras längre fram. För nu är ni välkomna till Gävle Konstcentrum!

”Under Cirkusåret 2020 arrangerar Gävle kommun en rad cirkusaktiviteter. I samband med detta har Gävle Konstcentrum givit CIRKUSPERSPEKTIV i uppdrag att skapa en utställning och ett program som utforskar möjligheterna i ett möte mellan cirkuskonst och bildkonst,.”

http://www.gavlekonstcentrum.se/kommande-utstallngar/

Samarbetspartner: Gävle Konstcentrum, SKH-Stockholm University of the Arts, Kristofferscenen, CirkusPerspektiv AB

(English)

Kristofferscenen is thrilled to support the work of CirkusPerspektiv!

The exhibition and performance ”Circus meets visual arts” will soon be presented at Gävle Konstcentrum and later on at Kristofferscenen as part of the Circus Workspace’s Gallery program. Dates for Kristofferscenen to be confirmed later. In the mid-time Welcome to Gävle Konstcentrum!

”During the circus year 2020, Gävle municipality organizes various circus activities. Because of this Gävle Konstcentrum has given CirkusPerspektiv the assignment to create an exhibition and a program which explores the possibilities in a meeting between circus arts and the visual arts.

http://www.gavlekonstcentrum.se/kommande-utstallngar/ande-utstallngar/

Partners: Gävle Konstcentrum, SKH-Stockholm University of the Arts, Kristofferscenen, CirkusPerspektiv AB.

Kategorier: Circus