Kreativitet på schemat

Under vecka 3, 4 och 5 har Kristofferscenen gett cirkusworkshops till Kristofferskolans elever. Det var 22 stycken elever som arbetade med pjäsen Mästaren och Margarita av Bulgakov som fick en injektion av cirkus för att bredda sitt kreativa uttryck på scenen.

Creativity on the schedule

During week 3, 4 and 5 Kristofferscenen gave circus workshops to the students of Kristofferskolan. It was 22 students who were working with the play ”Master and Margarita” by Bulgakov that got an injection of circus to widen their creative expression on stage.