Kreativitet på schemat

(English below)

Som en del av sitt vinterresidens på Kristofferscenens kom Infinite Moves tillbaka under vecka 11 för att arbeta med klass 8 på Kristofferskolan. De genomförde en team-building workshop inför klassens kommande teaterproduktion ”Epok”.

Det är inspirerande att se hur artister från residensprogrammets via cirkus interagererar med skolans elever. Vi ser fram emot alla kommande sådana utbyten och vi vill tacka Kristofferskolan, Kristofferskolans Byggnadsstiftelse och alla inblandade för detta fina samarbete.

Creativity on the schedule

As part of their winter residency at Kristofferscenen Infinite Moves came back during week 11 to work with class 8 at Kristofferskolan. They gave the class a team building workshop to prepare for their upcoming theater production ”Epok”.

It is inspiring to see artists from the residency program interact through circus with students from the school. We are looking forward to all upcoming exchanges of the sort and want to thank Kristofferskolan, Kristofferskolans Building foundation and everyone involved for this precious collaboration.