19.00.
Fredag 11:e februari 2022.
Kristofferscenen, Bromma

PLAST av ENT

Foto: Jonatan Nylander

En människa hänger i håret svävande över böljande plast. Ljus rör vid dess yta med en skimrande slöja. Två luftakrobater omfamnar varandra. Smältande is balanseras på ett huvud. Vackert, storslaget, ödmjukt och lugnt … eller? Vad händer om harmonin bryts? 

I Plast kombineras poetisk cirkus med levande musik. Syntar, fiol och röst bildar ett eko från uråldrig skandinavisk tradition. Det långsamma meditativa tempot bryts av plötsliga händelser som höjer pulsen och berör. 

ENT är ett norsk-svenskt kompani vars föreställningar tar avstamp i etiska förhållningssätt till natur och gemenskap. Med cirkus och musik utforskar ENT enkelhet och cirkuskonstens möjligheter och gränser. www.entmangement.se

Föreställning PLAST av ENT | 55 min.
På scen: Hege Eriksdatter Østefjells, Karoline Aamås, Love Kjellsson
Partner och med stöd av: Circus Xanti, Mari Stoknes, Emma Laule, Ilona Jäntti (Ilmatila), R.E.D, Sundsvalls Kommun, Swedish Arts Council (Kulturrådet), Subtopia, Jatka78
Publik: Från 7 år
Språk: Inget tal

Kristofferscenen öppnar 30 minuter innan föreställning för publik.

Föreställningen är en del av Stockholms årliga cirkusfestival Cirkus Mania som pågår 11-20 februari 2022. Under de 10 festivaldagarna visas 28 föreställningar, 3 filmer och 1 fotoutställning på 28 scener runt om i hela Stockholmsregionen.
http://www.cirkusmania.se

Trailer

(ENGLISH)

A body wrapped in plastic, hanging from its hair, loosening, while the music flows.
Two bodies climbing and spinning on a rope, balancing a block of ice on their heads. Will the balance break?
Plast combines poetical circus with live music. Synthezisers, violin and voice creates an echo from ancient Scandinavian tradition. The slow meditative tempo is interrupted by sudden actions which raise the pulse and touches the mind.

ENT is a Norwegian-Swedish company their performances draws from their ethics of care, and interest in nature. Through circus and music ENT explores simplicity and the possibilities and limits within the art of circus. http://www.entmangement.se/

Performance: PLAST av ENT | 55 min.
On stage: Hege Eriksdatter Østefjells, Karoline Aamås, Love Kjellsson
Partners and supported by: Circus Xanti, Mari Stoknes, Emma Laule, Ilona Jäntti (Ilmatila), R.E.D, Sundsvalls Kommun, Swedish Arts Council (Kulturrådet), Subtopia, Jatka78
Audience: From 7 years
Language: No speach

Kristofferscenen is open to the audience 30 min prior to the start of the performance.

The performance is part of Stockholms yearly circus festival, Cirkus Mania which takes place 11-20 of February 2022. During the 10 days of the festival 28 performances, 3 films and 1 photo exhibition takes place at 28 different venues all around the Stockholm region. http://www.cirkusmania.se