Multiverse_Work in progress

Nyckelord: Live performance, samtida cirkus, objektmanipulation, objektsteater, kinetiskt arbete med ljus, ljud och materia.

16:e November, 2022
SKH Brinellvägen 58, studio 16
18.00-19.00 Föreställning
19.00-19.30 Mingel
Fritt inträde

Multiverse är en cirkusfabel, en värld av ljus, ljud och ting som flyter och dansar, skapar figurer lika mäktiga jättar. Vartefter som föreställningen vecklar ut sig, fylls ringen av bilder av planetkonstellationer, mineraler, elementär organisk skönhet och förstörelse, födelse och förintelse: ett universum som skapar och försvinner i och ur sig själv. Multiverse är en poetisk cirkusgest som hoppas på och söker nya former och tankerörelser vid framtidshorisonten.

Multiverse är del av ”Nomadic Circus gallery” och Doktorand projektet ” Circus as Practices of Hope”.

Med och av Marie-Andrée Robitaille.

Produktion: CirkusPerspektiv.
I samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola- SKH, Kristofferskolan, Kristofferscenen och Gävle Konstcentrum.
Med stöd från Stockholm Stad och Kulturrådet.

Tekniska behov:
Längd:

 • Kort version: ca: 35-40 min
 • Lång version 75 min, alt. 45 + 30 min med paus.
 • Upp till 3 Föreställningar kan ges per dag.

Sceniska specifikationer:

 • Scenyta: Minst 10×10 meter, samt 5 meter takhöjd.
 • Idealiskt (men inte nödvändigt) 4 fästpunkter i taket och 4 i golvet (8 punkter totalt) placerade i 4 hörn, belastas med max 20 kg vardera.
 • Rent och jämnt golv.
 • Skapad för inomhusytor men kan anpassas för att spelas utomhus.

Artisten tar med självstående ljus.
Föreställningen passar för olika ljusförutsättningar. Mörker är idealiskt men den är lika fascinerande i solljus.

Rigg och riv

 • Utan fästpunkter: Rigg 1 h, riv 30 min.
 • Med fästpunkter: Rigg 3 h, riv 1 h.

Publik

 • Passar alla åldrar. Föreställningen anpassas beroende på spelplats, kontext och åldersgrupp.
 • Publiken sitter i en cirkel runt hela spelytan. (Kan också spelas för frontal publik)
 • Max antal i publiken är beroende av spelplats, kontext och åldersgrupp.

Workshop

 • Det är möjligt att genomföra en workshop efter föreställningen.

Trailer finns tillgänglig i december 2022

Datum/spelplatser
16.11.2022 Öppen work-in-progress, SKH – Stockholm.
15.12-2022 Öppen visning + Doktorandseminarium, SKH – Stockholm.
17.12.2022 UK premiär Braintown presenterar: Circus Future at PRSC Gallery, Bristol UK.
9-10.02.2023 Svensk skolpremiär, Kristofferskolan -Bromma, Stockholm.
10-11.02.2023 Svensk offentlig premiär, Kristofferscenen -Bromma, Stockholm.
April 2023 Nomadic Circus Gallery, Kristofferskolan – Bromma, Stockholm.
Sommar 2023, optioner i Kanada.

info@cirkusperspektiv.se

Se FB event: https://fb.me/e/21jZTwnYy

English

Kristofferscenen is collaborating with CirkusPerspektiv on Multiverse

Multiverse_Work in progress

Key words: Live performance, contemporary circus, object manipulation, théâtre d’object, kinaesthetic approach to light, sounds and matters.

November 16th 2022
SKH Brinellv. 58, studio 16
18.00-19.00 Showtime
19.00-19.30 Mingling
Free Entrance

Multiverse is a circus fable, a world of light, sounds and matters flowing, spiralling and shaping like gentle giants. As the performance unravels, the ring fills with images of planetary constellations, minerals, elemental-biological ecological beauty and devastation, life and extinction; a universe folding and unfolding in and out of itself. Multiverse is a circus poetic gesture of hope for new forms and movements of thoughts to rise up at the horizon.

Multiverse is a part of ”Nomadic Circus Gallery” and the Doctoral Project ”Circus as Practices of Hope”.

With and by Marie-Andrée Robitaille.
Production: CirkusPerspektiv.
In collaboration with: Stockholm University of the Arts – SKH, Kristofferskolan, Kristofferscenen, Gāvle Konstcentrum.
With the support of Stockholm City and the Swedish Art Council.

Technical Rider
Duration:
-Short version circa 30-45 minutes.
-Long version 1.15 hours or 45 + 30 minutes with pause.
-Shows can be performed up to 3 times a day.

Scenic space:
-Dimension: 10W x 10 Dx 5H meters minimum.
-Ideally but not necessary 4 attach points on floor and roof positioned at 4 corners (8 points total- light weight- load max 20 kilos each points).
-Clean and even floor.
-Suited for indoors and adapted to outdoors.
-Artist brings self standing lights.
-Suited for different light environment, Ideally play in the dark but equally fascinating under the sun.

Set up and tear down
-If no attach points set up 1 hour, tear down 30 minutes.
-If attach points set up 3 hours, tear down 1 hour.

Audiences:
-Suited for general audience, the performance adjust according to venue, context and group of age.
-Audience sitting around in circle (the show can also be presented frontal).
-Max audience: depending on group of age, venue and context.

Workshop
-Possibility of workshop after the performance.

Trailer available in December 2022

Dates/venues
16.11.2022 Public work-in-progress, SKH Stockholm.
15.12-2022 Public showing + Doctoral Seminar SKH Stockholm.
18.12.2022 UK premiere Braintown presents: Circus Future, PRSC Gallery, Bristol, UK.
9-10.02.2023 Swedish premiere schools, Kristofferskolan Bromma Stockholm.
10-11.02.2023 Swedish premiere general audience, Kristofferscenen Bromma Stockholm.
April 2023 Performance part of Nomadic Circus Gallery, Kristofferskolan Bromma Stockholm.
Summer 2023 Options in Canada

info@cirkusperspektiv.se

Go to FB event: https://fb.me/e/21jZTwnYy