Kl. 19.00.
Fredag 18:e februari 2022.
Kristofferscenen, Bromma.

Det får bära eller brista av Circus By Me.

Foto: Kristian Wanvik

Med avstamp i sina egna släkthistorier utforskar sex kvinnliga parakrobater gränslandet mellan att bära och att brista. Tyngd och lätthet. Styrka och skörhet. Glädje och sorg.

Föreställningens tematik har sin utgångspunkt i de fysiska arbetsuppgifter som kvinnor haft under det senaste århundradet: Bära barn, potatissäckar, kastruller, vatten- och mjölkkannor, barnvagnar, matkassar, ved, tvätt … och fler barn. På scenen byggs mänskliga pyramider och artisterna flyger genom luften i imponerande akrobatiska koreografier, allt i nycirkusens innovativa anda och till tonerna av samtida folkmusik. Men kommer det att bära eller brista? 

Circus By Me bjuder på nycirkus med parakrobatik som specialitet. De korsar olika konstformer som kontaktimprovisation, modern dans, keramik och teater och använder kultur som medel för en bättre värld. www.baraellerbrista.com

Föreställning: Det får bära eller brista  | 60 min.
Idé och koncept: Circus By Me
Regi: Åsa Johannisson
Akrobater: Anna Nerman Sylla, Katja Kortström, Linda Petersson, Rebecka Nord, Seela Wanvik & Signe Veinholt
Komposition: Anna Cederquist
Musiker: Anna Rynefors, Anna Cederquist
Publik: Från 7 år
Språk: Inget tal

Kristofferscenen öppnar 30 minuter innan föreställning för publik.

Föreställningen är en del av Stockholms årliga cirkusfestival Cirkus Mania som pågår 11-20 februari 2022. Under de 10 festivaldagarna visas 28 föreställningar, 3 filmer och 1 fotoutställning på 28 scener runt om i hela Stockholmsregionen.
http://www.cirkusmania.se

Trailer

(ENGLISH)

Drawing from their own family histories, six female acrobats explore the borderline between bearing and breaking. Weight and lightness. Strength and fragility. Joy and sorrow. The themes of the show are based on the physical tasks women have had to perform over the last century: carrying children, potatoe sacks, pots, water and milk jugs, prams, food bags, firewood, laundry … and more children.
On stage, human pyramids are built and performers fly through the air in impressive acrobatic choreographies, all in the innovative spirit of neo-circus and to the tune of contemporary folk music. But will it last or break?

Circus By Me offers new circus with pair acrobatics as its speciality. Crossing different art forms such as contact improvisation, modern dance, ceramics and theatre, it uses culture as a means for a better world.

Performance: Det får bära eller brista  | 60 min.
Idea and concept: Circus By Me
Director: Åsa Johannisson
Acrobats: Anna Nerman Sylla, Katja Kortström, Linda Petersson, Rebecka Nord, Seela Wanvik & Signe Veinholt
Composition: Anna Cederquist
Muscian: Anna Rynefors, Anna Cederquist
Audience: From 7 years
Language: No speach

Kristofferscenen is open to the audience 30 min prior to the start of the performance.

The performance is part of Stockholms yearly circus festival, Cirkus Mania which takes place 11-20 of February 2022.  During the 10 days of the festival 28 performances, 3 films and 1 photo exhibition takes place at 28 different venues all around the Stockholm region. http://www.cirkusmania.se