Ett avslutat symposium <3

Efter några intensiva och berikande symposium-dagar känner vi oss uppfyllda av tillfredställande känslor och en stark upplevelse av att Vad vi gör och Hur vi gör det spelar roll.

Symposiet har inneburit 4 dagar av stimulerande workshoparbete, en serie av föreläsningar och öppna processer där vi delat våra respektive praktiker. Att få mötas på golvet i en mixad grupp av professionella cirkusartister med stor variation av ålder och erfarenhet har varit mer givande än vad vi hade kunnat hoppas på.

Symposiet har huvudsakligen rört sig mellan världarna neo-materialism, Bahaus och samtida cirkus

Dag 1 arbetade vi med Neo-materialism och Bauhaus rörelsen i dialog med samtida cirkus.

Dag 2 utifrån konceptet Tech-Know-Knots #Ivarballs

Dag 3 fokuserade på The Infrathin Technopoetics of Circus _ Sonic Variations.

Dag 4 kulminerade i vad som kan liknas vid ett öppet Cirkus Galleri dit vi bjöd in elever från Kristofferskolan. Grupper på mellan 12-17 år fick röra sig genom interaktiv värld av ljud, beröring och samspel, där några riktigt magiska ögonblick uppstod.

Att röra sig genom, lyssna till och se världen annorlunda är vad vi föreslog genom en interaktiv upplevelse i form av rörelse, musik, teckning och objektmanipulation. 

Det var rörande att se hur barnen öppnade upp sig och samarbetade, hur de andades friare med leenden på läpparna och en grundad närvaro som intensifierades varefter de 6 sessionerna framskred.

Vi känner oss hedrade över att ha fått utbyta tankar och dela experiment med en så underbar grupp av professionella artister och ger oss nu ut mot horisonten.

Ett stort tack till alla deltagarna: 
Elsa Lardier, Maya Mårtensson, Florimond Dumas, Karoline Aamås, Johanna Görsellik, Jascha Antonia Rödel, Darya Efrat.

Och till våra föreläsare och workshopledare:
Jenny Patschovsky, Ivar Heckscher, Jay Gilligan, Cox Ahlers, Cir2M: Myrsky Rönkä, Marjut Hernesniemi, Ben Richter, Marie- Andrée Robitaille.

Circus Stuff är en del av Nomadic Circus Gallery som genomförs i samarbete mellan CirkusPerspektiv, Kristofferscenen, Kristofferskolan och ”Circus as Practices of Hope” ett artistiskt doktorand projekt vid SKH.Vi är oerhört tacksamma mot SKH– Stockholms Konstnärliga Högskola, Stockholms Stad och Kulturrådet som alla gett stöd till projektet och bidragit till att det kunnat genomföras.

*ENGLISH*

A finished symposium <3

After some rich and intense symposium days we are left with satisfying feelings and strong impressions that what we do and especially how we do it does matter.

The symposium consisted of 4 days of stimulating workshops, a series of lectures and opene processes where we have shared our practices. To be able to meet and work together on the floor in a mixed group of professional circus artists with a wide variety in age and experience has been more fruitful than we could have hoped for.

The symposium has mainly been moving through the realms of neo-materialism, Bahaus and contemporary circus.

Day 1 we worked with Neo-materialism and Bauhaus movement in dialogue with contemporary circus.

Day 2 around the concept of ”Tech-Know-Knots” #Ivarballs

Day 3 was focuse on The Infrathin Technopoetics of Circus _ Sonic Variations.

Day 4 culminated in what could be describes as an open Circus Gallery whre we invited students from Kristofferskolan. Groups between 12-17 years moved through an interactive world of sound, touch and interaction where some truly macigal moments occured.

To move move, look and listen to the world differently is what we proposed through participatory experience of movement, music, drawing and object manipulation.

It was truly touching to see the kids opening up and cooperating, breathing more freely with smiles and grounded presence which intensified as each of the 6 sessions progressed.

We feel honoured to have exchanged thoughts and experiments with such a lovely group of professional  artists and are now leaving for the horizon.

A big thank you to all of our participants:

Elsa Lardier, Maya Mårtensson, Florimond Dumas, Karoline Aamås, Johanna Görsellik, Jascha, Antonia Rödel, Darya Efrat.

And our lecturers and workshopleaders:

Jenny Patschovsky, Ivar Heckscher, Jay Gilligan, Cox AhlersCir2M: Myrsky Rönkä, Marjut Hernesniemi, Ben Richter, Marie- Andrée Robitaille

Circus Stuff is part of Nomadic Circus Gallery which is a collaboration between CirkusPerspektiv, Kristofferscenen, Kristofferskolan, ”Circus as Practices of Hope” doctoral artistic Project at SKH.

We are dearly thankful to SKH – Stockholm University of the Arts, City of Stockholm and Swedish Art Council for their support which has made the project possible.