Vinterresidens

Vi är glada att meddela att vi under vårt kommande vinterresidens kommer att ta emot 3 olika projekt i våra lokaler. Under perioden 26/2-6/3 kommer två av projekten att vara på vår scen och ett arbetar i vår eurytmisal.
Projekten har gemensamt att de vänder sig till en yngre publik. På ett lekfullt sätt, genom utforskande och manipulation behandlar sammantaget projektens teman, omvärldsfrågor om global uppvärmning, mångfald, solidaritet och representation samt den sammankopplade relationen mellan icke-mänskliga och mänskliga aktörer i vår vardag. Vi ser verkligen fram emot den kreativa atmosfär det kommer att skapa på Kristofferscenen. Alla projekt kommer att dela med sig av sitt arbete till Kristofferskolan efter sin process.
Läs mer om projekten nedan.

Residensprogrammet på Kristofferscenen har gjorts möjligt med stöd av Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet. I nära samarbete med CirkusPerspektiv och Kristofferskolan.

Winter residency

We are happy to announce that we during our upcoming winter residency will host 3 different projects in our building. During 26/2-6/3 two of the projects will be on our stage and one will be working in our eurythmic studio.
All of the projects have in common that they are mainly targeting a younger audience. Put together the themes of the projects are in a playful way, through exploration and manipulation dealing with environmental matters of global warming, diversity, solidarity, representation and the intermeshing relations between human and non-human actors in our daily lives. We are really looking forward to the creative ambience it will create on our premises at Kristofferscenen. Each project will in some way share their work with the students at Kristofferskolan after their process.
Read more on each project below.

The residency program at Kristofferscenen has been made possible with the support of Stockholm City, Stockholm Region, Swedish Art Council, in close cooperation with CirkusPerspektiv and Kristofferskolan.

De utvalda projekten är / The chosen projects are:

Balans i rörelse av Emma Hörnell

SV.
Med ”Balans i rörelse” utvecklar Emma en föreställning som kretsar kring ett magiskt bord, balans och humorn i det oväntade. Hon arbetar med rockring, jonglering, modern magi och clownesquea influenser.
Föreställningen riktar sig huvudsakligen men inte exklusivt till barn i grundskola.

ENG.
With ”Balans I rörelse” Emma is developing a performance around a magic table, balance and the humour in the unexpected. Elements she is using are hula hoop, juggling, modern magic and clownesque influences. The performances´target audience is mainly but not limited to children in elementary school.

See och 2 med Rasmus Wurm

SV.
See och 2 är arbetsnamnet på Rasmus nästa föreställning som kommer att handla om varför CO2 i för stora mängder är farligt för vår miljö.
Rasmus utforskar hur han kan göra cirkus av vetenskap och kommer att använda sitt residens för att prova olika moment.

ENG.
See och 2 is the working title to Rasmus´ next performance which will evolve around why CO2 in too big doses is dangerous to our enviroment.
Rasmus is researching how he can turn circus into science and he will use his residency to experiment with different elements.

Iris med Infinite Moves

SV.
Iris (arbetsnamn) är ett cirkusäventyr i för-produktion.
Föreställningen kommer bland annat innehålla rockringar, parakrobatik och luftakrobatik och bjuda på regnbågens alla färger som skapas av artisterna med den senaste pixel och LED-tekniken. Föreställningen kommer att rikta sig till barn i mellanstadiet och behandla HBTQ frågor. Under residenset kommer Infinitive Moves att påbörja repetitionerna för detta projekt.

ENG.
Iris (working title) is a circus adventure in pre-production. The performance will include hula hoops, pair-acrobatics and aerial acrobatics. It will offer all colors of the rainbow through the artists´ use of the latest technology within LED and pixels. The performance targets children of the age 10-12 yrs old and will deal with HBTQ matters. During the residency Infinite Moves will start the rehearsals for this project.

Med stöd av / With support from