SMÄLTANDE – 4onBoard

På Kristofferscenen ör vi glada att välkomna 4onBoard tillbaka för ett höstresidens med sitt projekt SMÄLTANDE.
SMÄLTANDE är ett multidisciplinärt projekt som har som huvudfokus att skapa medvetenhet kring det snabba försvinnandet av snö. Pågrund av den globala uppvärmningen är det mindre och mindre snö under vintrarna, över hela planeten. Vad som brukade vara den helvita säsongen med oklanderliga, minimalistiska vidder håller på att falla i grå glömska av regn och mörker. Förställningen vill vara en hyllning till våra snöiga omgivningar. Ett kollektivt firande som lägger fokus på vår uppskattning för snö. Placerad utomhus i snön kommer showen att turnera under de kalla vintermånaderna.

Residenset på Kristofferscenen har gjorts möjligt med stöd av Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet.
I nära samarbete med CirkusPerspektiv och Kristofferskolan.

(ENGLISH)

SMÄLTANDE – 4onBoard
Kristofferscenen is happy to welcome 4onBoard back for an autumn residency with their project SMÄLTANDE. SMÄLTANDE is a multidisciplinary project with its main focus to bring awareness on the rapid disappearance of snow. Due to global warming there is less and less snow in the winters, all over the globe. What used to be the season of complete white-outs and impeccable minimalistic scenery, is turning into a grey oblivion of rain and darkness. The show is set out to be a tribute to our snowy surroundings. A collective celebration that puts its emphasis on the appreciation of snow. Placed outside in the snow, the show will tour during the cold winter months. 

The residency at Kristofferscenen has been made possible with the support of Stockholm City, Stockholm Region, Swedish Art Council, in close cooperation with CirkusPerspektiv and Kristofferskolan.