ANNA THE CABARET

Denna vecka välkomnar Kristofferscenen stolt Julietta Birkeland & Moa Karlsson för att utveckla sitt projekt ”ANNA THE CABARET”

”År 2015 tog vår vän och partner Anna Båvner sitt liv. Med föreställningen Anna the cabaret vill vi hedra Henne men också den ömsesidiga kärlek och omsorg som lyste inom cirkusgemenskapen i det följande traumat. Vi vill komma till tals om själslig ohälsa och sorg, men också visa på Livets häpnadsväckande skönhet. Med surrealistisk humor och hisnande cirkuskonster inbjuder vi publik till en atmosfär av kärlek, där vi kan dela sorg, skratt, visdom och galenskap.”

OBS!
På grund av corona pandemin avslutas inte veckans residens med någon föreställning. Men vi ser fram emot att så snart det blir möjligt bjuda in publik till ANNA THE CABARET!!

Kristofferscenens coronasäkrade residensprogram kan genomföras med stöd från Stockholm stad och Kulturrådet i samverkan med Kristofferskolan och CirkusPerspektiv.

(ENGLISH)

ANNA THE CABARET

April 2021
This week Kristofferscenen is happy to welcome Julietta Birkeland and Moa Karlsson for the development of their project: ”ANNA THE CABARET”.

”In 2015 our friend and circus partner Anna Båvner passed away by cause of suicide. With Anna the cabaret we want to honour her but also the love and support within the circus community that followed the trauma. We wish to talk about mental illness and grief as well as making a tribute to the amazing beauty that is life. With surrealistic humour and thrilling circus tricks we invite the audience to step in to a loving atmosphere where we share grief, laughter, wisdom and absurdity”

—–

Note that this week residency will not end up with a public performance due to the Corona pandemic. We look forward to soon open the doors to the audience and invite you to ANNA THE CABARET!

The corona-safe artist-in-residence program at Kristofferscene is supported by the City of Stockholm and the Swedish Arts Council in collaboration with Kristofferskolan and CirkusPerspektiv.