Nu är anmälan till ”Circus Stuff” öppen!

Välkommen till ett praktiskt symposium för att reflektera kring och experimentera med, och att göra ”circus as the stuff of the world!”.
4 dagar, 14-17:e april då 15 inbjudna cirkusartister kommer dyka ner i föreläsningar, praktiska workshops, uppvisande och delande av processer, diskussioner och cirkusföreställningar kring temat. Det hela avslutas med praktiska experiment och visningar i form av ett Cirkus galleri; en hybrid av en performativ installation som är öppen för besökare och vänder sig till barn och unga.

Anmälan stänger 12 mars.
Svar senast 15 mars.
Läs mer om symposiet och anmäl dig här!

https://forms.gle/Gwhfdxmb6vxvjrTn7

*English

The submission to ”Circus Stuff” is now open!

Welcome to a practical circus symposium for reflecting about, experimenting with and making circus as the stuff of the world!

During 4 days the 14-17th of April, 15 circus artists will dive in to lectures, practical workshops, displays and sharing of processes, discussions and circus performances.

The symposium will end with a practical experiment and display through a circus gallery, hybrid of performative installations, with a general audience and with groups of children and youth participants.
Submission is closed 12th of March.
Answer by 15th of March.
To learn more and send in submission follow the link:

https://forms.gle/Gwhfdxmb6vxvjrTn7