Desierto – Eduardo Cardozo

I sommar är Kristofferscenen glad att välkomna Eduardo Cardozo för ett artistresidens. Under denna period kommer Eduardo att utveckla projektet Desierto som är en fortsättning av Paperscapes Gallery från hans tidigare residens hos oss.

Desierto
” När jag var ung och reste för att besöka min familj i norra Peru var landskapet en enorm öken. Det landskapet har varit i mina tankar under utvecklingen av detta projekt. Vägen till att upptäcka identitet kan vara lika enorm som det landskapet.”

Med examen från Master Programmet i Samtida Cirkuspraktiker på Stockholms Konstnärliga Högskola i Stockholm, Sverige i bagaget, arbetar Eduardo med olika format av papper som en metafor för att tänka kring identitet, maskulinitet och våld. Idén är att uforska dessa fenomen genom en koreografisk lins.

Producenter: Producers: Eduardo Cardozo / Compañía de teatro físico. Samproducent: Kristofferscenen.

Sommarresidens på Kristofferscenen möjliggörs med stöd från:
Stockholm stad Kultur, Statens Kulturråd- Region Stockholm, i samverkan med Kristofferskolan och CirkusPerspektiv.

(ENGLISH)

This summer, Kristofferscenen is glad to welcome Eduardo Cardozo for an artist-in-residence period! During this period, Eduardo will develop the project Desierto which is a continuation of the Paperscapes Gallery from his previous time with us. 

Desierto

“When I was young and travelled to visit my family in the north of Peru the landscape was a huge desert. This landscape was on my mind through the development of this project. The road to exploring identity can be as enormous as this landscape.”

Graduated from the Master in Contemporary Circus Practices programme at Stockholm University of the Arts in Stockholm, Sweden, Eduardo works with different scales of paper as a metaphor for the quest of thinking about identity, masculinity and violence. The idea is to explore these phenomenas through a choreographic lens.

Producers: Eduardo Cardozo / Compañía de teatro físico. Co-producer: Kristofferscenen.

The summer residency at Kristofferscenen has been made possible with the support of Stockholm City, Swedish Art Council Stockholm Region and in close collaboration with Kristofferskolan and CirkusPerspektiv