Hur kan vi verkligen lyssna?

Under slutet av juli hade vi repartisten och kreatören Tom Brand i residens. Tom hade sitt första residens för ett nytt projekt och påbörjade arbetet mot en omslutande ljud- och performance-installation. I projektet vill han arbeta med tredimensionella- och kinetiska ljudkällor, han använder sig av begagnade bildäck för att skapa högtalare och arbetar i nära samarbete med ljuddesignern/ingenjören Jonathan Krogh och med Niklas Blomberg som ett musikaliskt yttre-öga. 


Några ord från Tom om residenset:

”Jag har spenderat tiden med att lära känna materialet och objekten jag arbetar med; bildäck…Hela residenset har mycket handlat om att öppna upp en process i motsats till att ringa in den. Jag är väldigt tacksam för erfarenheten och möjligheten och blev väl emottagen av residensvärden. Att arbeta i rummets dagsljus och omgiven av trä var uppfriskande…Det är spännande att angripa cirkus på det här nya sättet och att bygga en omslutande, interaktiv ljud-lekplats som förhoppningsvis kan vidga perspektiv och facilitera för lek för både publik och artist/ljudartisten”.

Detta residens är en del av Nomadic Circus Gallery i samarbete med Kristofferscenen, CirkusPerspektiv, och Doktorandprojektet ”Circus as Practices of Hope”. Med stöd av Kulturrådet, Stockholmstad och Stockholms Konstnärliga Högskola.

How can we really listen?

During the end of July we had vertical rope artist and creator Tom Brand in residency. Tom had his first residency period for a new project, taking the first steps towards an immersive sound and performance installation.

In the project he wants to work with three dimensional- and kinetic sound sources, he uses old car tires to create speakers and works in close collaboration with  sound-designer/engineer Jonathan Krogh and with Niklas Blomberg as a musical outside eye.

Toms´ words about his time in residency: 

”I’ve spent my time familiarizing myself with the material and objects I’ll be working with; car tires…This whole residency was very much about opening a process opposed to narrowing it . I am very grateful for the experience and opportunity and was well looked after by the hosts. The room was a refreshing environment to create in with natural light and being surrounded by wood…It’s exciting to approach circus in this new form and build an immersive and interactive sound playground that can hopefully open perspectives and facilitate play to both audience and performer/sound artist.”

This residency is a part of Nomadic Circus Gallery in collaboration with Kristofferscenen, CirkusPerspektiv and the doctoral project ”Circus as Practices of Hope”. Supported by Swedish Arts Council, Stockholm City and Stockholm University of the Arts.