4onBoard

I sommar är 4onBoard en del av residensprogrammet hos Kristofferscenen i Bromma.
De arbetar med sin nya föreställning ”Safety first” som har premiär på Parkteatern den 28:e juli.

Safety first
”Denna värld är en farlig plats och vi behöver skydda oss för att inte fara illa. Det verkar som allt blir allt riskablare omkring oss, så vi försöker försäkra och skydda oss mer och mer. Men: har vi blivit för rädda för att bli skadade eller att det ”ska göra ont”? Har vi gått för långt på skydds- och försäkringsvägen?”

4onBoard består av tre artister utexaminerade från cirkusprogrammet på Stockholms Konstnärliga Högskola, en teeterboard som heter Ella samt 10 crashmattor som förväntas stå för säkerhet.
Men räcker mattorna till för att de ska känna sig säkra när de svävar genom luftrummet? Räcker mattorna till för att deras mammor ska känna sig lugna? Föreställningen problematiserar säkerheten både i deras cirkusdisciplin och deras utrustning. Förstås med prioritet: Safety first!

Med Karl Wiberg, Joel Roxendal och Luuk Brantjes = 4onBoard

Medproducent: Kristofferscenen.
Med stöd från; NakedApe och Cirkus/Parkteatern.
Sommarens residens har gjorts möjligt tackvare Stockholms stad, Konstnärsnämnden och i Region Stockholm, i nära samarbete med Kristofferskolan och CirkusPerspektiv.

Foto: Einar Kling Odencrants

(English)

4onBoard

This summer 4onBoard is part of the artist in residence program at Kristofferscenen. They will be working on their new creation ”Safety First” which will première at Parkteatern on July 28th. 

Safety First
”The world is a dangerous place, and we need to protect ourselves not to get hurt. It feels like there is an increasing amount of risk around us, so we try to protect ourselves more and more. But did we get too scared to get hurt? Did we go too far in the safety measures we took?” 

Graduated from the Circus bachelor programme at Stockholm University of the Arts in Stockholm, Sweden, 4onBoard is a group of 3 guys, a teeterboard called Ella, and 10 mats that are supposed to keep them safe. But are those mats enough to make them feel safe when they soar through the sky? Are these mats enough to make their moms feel safe? In this show they will question the safety of their circus discipline and put safety equipment to the test. And always remember, Safety First.

With Karl Wiberg, Joel Roxendal and Luuk Brantjes = 4onBoard.

Co-producer: Kristofferscenen
Supported by: Naked Ape and Cirkus/Parkteatern.

The summer residency at Kristofferscenen has been made possible with the support of Stockholm City, Swedish Art Council Stockholm Region and in close collaboration with Kristofferskolan and CirkusPerspektiv.